X
تبلیغات
بازی پارس آنلاین

اسطوره

تولدم


باز هم تسلسلی که باید به تساهل گرفت

آدم بی حوا

آدم حوا را سر برید

و پس آن

هیچ بشری زاده نشد...

چشمانت

نفس هایم را

به حبس ابد در سینه محکوم می کند...

جوهر و شوهر

به قول پدرم

کار جوهر مرده

و بدهی شوهر مرد

پرهیز

امان

از آدمی که

عقلش کند

و زبانش تند باشد

تجویزی برای خود

روانشناسی را میشناسم

که شب ها با قرص خواب آور به خواب میرود

شاید این تلخ ترین کنایه ای باشد

برای دنیای خاکستری امروزی ما...

خلوتگاه

به درخت گفتم: حیف اگه من عمر تورو داشتم...

درخت برگشت گفت: حیف اگه من پای تورو داشتم...

بعد هردو

به گوشه ای خیره شدیم

و آه سردی کشیدیم

انتخاب

یا سکوت کن

بزار کشف شی

و این ریسکو بپذیر

که شاید هیچوقت شناخته نشی!

یا از سر درونت حرف بزن

خودتو عرضه کن

چوب حراج به شخصیتت بزن!

هردو تلخه

هردو سخته

ولی کی گفته زندگی انتخابای آسون به آدم میده؟

ایده آل گرایی

وقتی ادم غصه داره

دلش میخواد اون موقع هوا ابری باشه

بارون هم از آسمون بباره

یعنی اگه قرار به غصه خوردن باشه

دلش میخواد غمگین ترین لحظاتو تجربه کنه

تا بیشترین لذتو از غصه هاش ببره

آدمیه دیگه

دلش میخواد همچیو در کمالش تجربه کنه

Alien 6

+ هیچوقت نتونستم عشق بین شما انسان ها رو درک کنم

_ نکته همینجاست. درک کردنی نیست، حس کردنیه!

Moment

بجای اینکه انقدر نگران فردات باشی

کلاه امروزتو محکم تر بچسب باد نبره

ماهی

ماهی ها با اینکه همش توی آبن

پس چرا حموم نمیرن که انقد بو ندن؟

سن شمار

از یه سنی به بعد

دیگه هیچ اتفاقی نمی افته

فقط روزا میگذرند

عوام بهش میگن پیری

من بهش میگم مرگ

رهایی

از خودآگاه خود

که نا خودآگاه بیرون می روم

پر می گیرم

همانند کرمی که بیرون از پیله

خود را پروانه می یابد

چای تلخ

حرف هایم را

چای میکنم

بی هیاهو،

آهسته،

تلخ،

می نوشم...

1 2 3 4 5 ... 18 >>